Tekstilteknikker som kostumeformgivnings potentiale

“Tekstilteknikker som Formgivnings Potientiale”
Støttet af Den Danske Scenekunstskole,  september 2016 – november 2017

Kort uddrag af projektfremlæggelsen

KUV-projektet “Tekstilteknikker som kostume formgivnings potentiale” (sep. 2016 – nov. 2017) var et samarbejde mellem underviser/kostumedesigner Charlotte Østergaard og Den Danske Scenekunstskoles tre fastansatte skræddere Ghita Ohman, Sannie Østerby og Pia Petersen.

På DDSKS uddannes de scenografen studerende både rumligt scenografisk- og kostume design. Når man ser på de studerendes arbejde, var vores gensidige refleksion, at kostume design  hovedsagelig er udvikling i to-dimensionelle skitser baseret på en tekstlig, dramatisk og / eller visuel inspiration. Eleverne mangler ofte kompetence eller føler sig presset i tide og går derfor over til at eksperimentere med tredimensionelle former og materialer. Med projektet “Tekstilteknikker som potentiale til kostume design” ønskede vi at fremhæve potentialerne i 1:1 eksperiment som en skitseringsmetode.


KUV-projektet “Tekstilteknikker som kostume formgivnings potentiale” fordyber sig i at udfolde tekstilets potentiale som 1:1 form-skitserings redskab. Projektets dominerende fokus var at udfolde metoden ´Dialogen med materialet´. En metode, der sætter fokus på eksperimentet for derigennem at generere materiale og opdage potentialer inden for et undersøgelsesfelt. Eksperimentariet har, udover generering af materiale, haft fokus på formidling ud fra en at refleksion ikke udelukkende er en artikuleret (kognitiv) handling, men også opstår i håndens arbejde (sensorisk).

Da vi ønskede at bryde hierarkiske grænser mellem skrædder og designer, mellem design og produktion, mellem leder og medarbejder samt mellem teknisk- og kunstnerisk pædagogisk personale var struktur flad. Vores udgangspunkt for eksperimenterne var fletteknikker. Vi lavede individuelle eksperimenter, men arbejdede “side om side”. I processen havde vi en løbende dialog og refleksioner om vores eksperimenter.KUV-projektet benyttede sig af 1:1 afprøvninger på agerende kroppe – afprøvninger af materialet (kostumet) i bevægelse. Men afprøvningerne var få, og de fleste blev brugt til fotodokumentation. Det var dog tydeligt, at afprøvninger, der lå midt i processen, havde stor betydning for og indflydelse på de efterfølgende 1:1 formeksperimenter.

Mine undersøgelser tog udgangspunkt i begrebet magt ud fra betydningen: en persons eller en samfundsmæssig institutions evne til at sætte sin vilje igennem – opnå mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale el på anden måde øve indflydelse på andres adfærd. I denne centrale betydning er begrebet magt altid forbundet med et bevidst væsens evne til at sætte sin vilje igennem, idet magt kun foreligger, hvor såvel viljestyrken (“viljen til magt”, Nietsche) som evnen til at få sin vilje er til stede.   

Refleksion over begrebet – transformation til undersøgelsesramme: Fletteknikker er overordnet set en handling, der flette noget sammen. En teknik som tvinger noget til at blive samlet f.eks. til et materiale eller en form. Hvad sker der, hvis ikke udelukkende et enkelt  kostumes volumen fremstilles i flet – men flere kostumer flettes sammen? Hvem bestemmer: materialet eller kroppen? Hvad fortæller de gensidigt om hinanden (materiale/krop, materiale/kroppe/rum)? Eksperimenterne fik hurtigt form af at være kostume prototyper, man kunne iklæde sig. Derfor undersøgte jeg, hvad der skete, når jeg selv eller dansere agerede i kostumet.

I mødet mellem krop og materiale afsøgte jeg kostumets iboende videreudviklings og forandrings- mulighed(er). Disse eksperimenter krop/materiale i bevægelse (video dokumenteret) genererede nye eksperimenter. 

KUV-projektet er i 2018 blevet præsenteret på følgende konferencer:

  • Critical Costume 2018, England 
  • IFTR World Congress, University of Arts, Beograd, Serbien
  • Fashion, Costume and Visual Cultures conference, Zagreb Universitet, Kroatien

Video dokumentation af eksperimenter med studerende fra Den Danske Scenekunstskole, findes HER 

GemGem