KNYTTE BÅND

Sammen med aktivist og performance kunstner Linh Le har jeg afholdt en uges workshop for og med 4, 5 og 6 klasser på Baunehjøskolen i Jylling, Absalons skolen og Trekronerskolen i Roskilde (marts 2024). På workshoppene lærte vi børnene at knytte og på hver skole bidrog alle børnene til det værk som vi skabte sammen på skolen. I alt 550 børn har deltaget.

Alle knytte-værkerne er fremstillet i genbrugsmaterialer, som børn og lærere har medbragt, som ARGO Genbrugscenter Roskilde har doneret og som Åben Dans og vi har indsamlet. Inden hver og imellem hver eneste workshop har vi brugt timer på at klippe gammel tøj, ligner, stofrester i strimler, således at tekstilerne kunne knyttes sammen på nye måder.

De tre tekstile knytte-værker samles og udstilles under SWOP festivalen d. 2-6 maj 2024, hvor publikum er inviteret til at knytte videre på værket.

Åben Dans er initiativtager og faciliterer projektet.
Her lille video som viser udviklingen af alle tre værker på alle tre skoler

Baunehøjskolen

På Baunehøjskolen forsøgt vi (Linh og jeg) på forskelligartet vis at stimulere børnenes kreativitet, så de oplever at at de kan knytte …. selv om de måske tror de ikke kan. Vi ønskede, at give dem en stolthed over, at der var dem (deres klassekammerater og andre klasser på skolen), der i fællesskab skabte værket. Flere børn kom løbende forbi for at følge, hvordan værket voksede i løbet af ugen.

På Baunehøjskolen deltog 180 børn. Alle børn bidrog til det store KNYTTE BÅND værk og det store knytte bånd fællesskab … og da ugen var omme mærkede jeg hvor vigtigt det er at skabe rum for tekstile fællesskabelser.

Det var sjovt at hører børnenes tanker om hvad værket lignede fx en flodhest, et spægelse, et spindelvæv, en hængekøje og meget andet.

Absalonsskolen

En uge på Absalonsskolen hvor et knytteværk voksede frem i fællesskab og i samskabelse med 104 børn. Det var vidunderligt at opleve klasser af børn, som har kastet sig over knytteriet. I denne uge kom alle klasserne igen – og waw hvor de rykkede sig fra den ene gang til den anden. De blev dygtigere til at knytte og pludselig fik de også øje på alle de forskellige genbrugsmaterialer – farver, teksturer og overflader.

Trekronerskolen

På Trekronerskolen deltog 225 børn. Når vi spurgte børnene hvordan det var at knytte, sagde de, at det var lidt svært i begyndelsen men at det blev lettere. De sagde også at det var dejligt, at de kunne snakke sammen mens de knyttede.

Det rører mit tekstil-håndværks-hjerte, at drenge såvel som piger er blever grebet og opslugt at knytteriet og med arbejdet med tekstilerne …. og flere af dem havde svært ved at stoppe igen.

Billede credit: Linh Le og Charlotte Østergaard