Stedsspecifikke Iscenesættelser


Det kunstneriske udviklingsprojekt “WØ608 – stedsspecifikke iscenesættelser” er lavet i samarbejde billedkunstner Barbara Wilson på Den Danske Scenekunstskole 2013-2015.  I projektet skabte vi 4 iscenesættelser WØ8, WØ0, WØ6 og WØ60. Læs mere om projektet på projektets blog.
Præsentation af projektets helhed

WØ60 – iscenesættelse af det private rum i Barbara Wilsons lejlighed og det private rum i det offentlige Landbohøjskolens Have.


WØ8 – en iscenesættelse af Yrsa Plads ved Dybbølsbro station i københavn. En plads som er en transit og et knudepunkt for flere former for trafik fra en bydel til en anden. Kroppens tilstedeværelse i rummet var vores omdrejningspunkt for iscenesættelsen af pladsen. Iscenesættelsen var en lys bevægelse på plads som trak tråde ud om byen.

WØ0 – iscenesættelse af et produktionsrum på Den Danske Scenekunstskole. Iscenesættelsen tog sit udspring i rummets arkitektur. WØ0 blev en fortolkning af rummets kvalitet iscenesat i et kompositorisk forløb med objekter, lys og lyd.

WØ6 – en iscenesættelse af min tidligere butik på Nikolaj Plads 9. Men afsæt i ideen om et museet, der som institution bekymrer sig for samlinger af artefakter og andre genstande af kunstnerisk, kulturel eller historisk betydning, er WØ6 en forklædning og fortolkning af, hvordan en butik med tilhørende værksted kan opleves som et kunstnerisk udsagn. Lydunivers skabt lyddesigner Inuk Thomsen. Se videoen af helheden og af The Pleat Room.