Articles

2023 Listening through and with costume, Nordic Journal of Dance Volume 14(1), p. 90–99 – link

2022 Kostume-drevne performances – kostumers generative og performative potentialer, Årg. 19 (2022): Dansk teaters 300 år jubilæum, Peripeti – tidskrift for dramatiske studier, Institut for Kommunikation of Kultur, Århus Universitet.pp 40–55 – link

2019 Traces of Tissues at PQ: Interweaving costume design, somatic choreography and site co-written in with Sally E Dean, The Society of British Theater Designers BLUE PAGES PUBLICATION, pp. 16-17 – link                                                                                                                

2018 Charlotte Østergaard, Proces og projektbevægelser i KUV – Uddrag af en samtale om researchpraksis, KUV-netværkets årbog 2018, Elektronisk udgivelse 20.12.2018 – link    

2018 artikel MASK: Dialogue between an inside and an outside perspective of costume, Studies in Costume & Performance Volume 3 Number 1 – link

2016, chapter WØ608 – stedsspecifikke iscenesættelser in the book  Kunstens poetik – om refleksionsbegrebet i kunstnerisk udviklingsvirksomhed edited by Anne Gry Haugland – link