Tag-arkiv: musik i tekstiler

Musik i tekstiler

Musikalsk undersøgelse i grænsefeltet mellem kostume og scenografiske tekstile kompositioner

Sammen med kvartetten NJYD var jeg på et meget inspirerende fire dages residency (april 2023) på Godsbanens Åben Scene i Århus, hvor vi undersøgte krydsfeltet mellem musik og tekstiler. På residensen undersøgelse vi af bl.a. hvilken lyd og musik der findes i samspillet mellem musikerne (med og uden deres instrumenter) og de tekstile (evigt foranderlige) rumlige (scenografiske) kompositioner.Musical investigations in the boundary between costume and scenographic textile compositions

Together with the quartet NJYD, I was on an inspiring four-day residency (April 2023) at Godsbanen’s Open Stage in Aarhus, where we investigated the intersection between music and textiles. At the residence, we explored for example, the sounds and music(ality) that exist or emerge in the interactions between the musicians (with and without their instruments) and the textile (ever-changing) spatial (scenographic) compositions.Kvartetten NJYD skaber kunstneriske koncertformater i et krydsfelt mellem komponeret (klassisk) musik, performance, improvisation og multimedie. Den utraditionelle instrumentation med fløjte, saxofon, guitar og slagtøj danner grundlaget for eksperimenter, der fører til helt nye lydudtryk.

NJYD består af MARIE SØNDERSKOV fløjte, ANJA NEDREMO saxofon MIKKEL EGELUND NIELSEN guitar og JONAS WEITLING slagtøj